top of page

 

 

'Beleefdt'

Iedereen die in contact komt met kinderen, beroepsmatig of niet botst wel eens ergens tegenaan.

Bezorgdheden komen in iedere opvoeding aan bod, net omdat we zo begaan zijn met de ontwikkeling van

onze kinderen. In het verleden passeerden me regelmatig hulpvragen van ouders omtrent grote en kleine

problemen binnen de ouder-kind-relatie en onzekerheden rond het opvoeding van hun kind. 

De meeste bezorgdheden draaien rond het welbevinden van kinderen en de radeloosheid van ouders.

Ouders hebben nood aan advies, begeleiding, ondersteuning en hulpmiddelen om aan te slag te gaan.

Meestal gaat het dan om sociale en emotionele gedragsproblemen. (met fysieke of cognitieve problemen als gevolg).

Opgroeien en opvoeden gaat met vallen en opstaan.

Geraken jij en/of je kind moeilijk zelf terug recht?

 • Is er een verandering opgetreden binnen jullie omgeving?

 • Verloopt de ontwikkeling vlot?

 • Is het gedrag van je kind normaal?

 • Ben je zeker of je kind gelukkig is?

 • Heeft je kind een actieve en positieve houding?

 • Kunnen jullie je beheersen?

 • Zijn jullie zelfzeker?

 • slapen en eten jullie gezond?

 • Worden jouw waarden en normen gerespecteerd?

 • Kunnen jullie elkaar steunen op elkaar en elkaar vertrouwen?

Iedereen is anders; denkt, ziet, voelt, redeneert, leert en dus... beleeft de dingen anders.

Het is nodig om vanuit verschillende standpunten naar je kind of jezelf te kijken.

Je kind leert door verschillende situaties te beleven

Beleefdt met DT, omdat fouten maken mag.

Beleefdt van Beleefd zijn omdat waarden en normen de potgrond zijn van onze opvoeding. 

Beleefdt van BELEVEN omdat kinderen leren door ervaringen. Spel staat in een kinderleven centraal. 

Beleefdt met de BEL, omdat hulp vragen een kracht is.

Beleefdt met LEEF centraal, omdat iedereen het waard is om bewust te kunnen genieten van het leven. Wie bewuster beweegt, bewuster leeft. 

 

Gesloten deuren terug open te zetten.


Ik werk preventief als pedagogisch begeleider en weerbaarheidstrainer met het erkende rots en watertrainingsprogramma.

Ik werk oplossingsgericht en ervaringsgericht als speltherapeut en pedagogisch begeleider met gespreksmethodieken, verhalen, leermethoden, creativiteit, spel, beweging, visualisaties, fantasie, teken- en beeldende opdrachten...

Spel is voor een kind de beste manier om frustraties en innerlijke gevoelens te uiten. Door samen te spelen, delen ze hun innerlijke wereld zonder woorden en kan ik als speltherapeut met hen gericht aan de slag.  

 

 

Kind-/speltherapie &

pedagogische begeleiding 

* pedagogische begeleiding voor prille/gemotiveerde ouders, grootouders, opvoeders, kleuterjuffen of begeleiders, die hun oogappel bewust willen opvoeden

 • bewust opvoeden van 0 tot 14 jaar (als de roze wolk begint te regenen?)

 • Kindertekeningen analyseren: de ontwikkeling van je kind opvolgen

 • Je kind weerbaar maken, dat kan jij ook.

 • zelfstandigheid stimuleren 

 • zelfvertrouwen vergroten

 • zelfredzaamheid motiveren

 • creatief en positief verbinden, hoe doe je dat?

 • schrijfmotoriek bevorderen van 0 tot 14 jaar

 • Coaching, ondersteuning, advies en opvolging bij opvoedingsproblemen/-vragen.

 

* weerbaarheidstrainingen voor kinderen van 3 tot 14 jaar, die gemotiveerd zijn om te groeien, gelukkiger te worden en sterker in hun schoenen te leren staan. Ze kunnen (Individueel / In duo / In groep) sociale vaardigheden aanleren en deze leren versterken door te werken aan hun psychomotoriek met de Cas en Lisa- & de Rots en Watermethodiek.

 

* Speltherapie voor kinderen van 0 tot 14 jaar, die vastzitten in hun ontwikkeling en liever actief of creatief bezig zijn via spel - drama - beeld - muziek - beweging. Vaak is het in gesprek gaan over moeilijke ervaringen, gedachten en vastzittende of andere emoties niet eenvoudig voor kinderen. Het probleem is hen vaak niet duidelijk en niet alle kinderen zijn verbaal sterk (trauma, rouw, TOS, ASS, mutisme, sociaal introvert,...)

 

bottom of page